gezondheid

Bent u volledig

Mindfulness Tilburg

 

 

 

 

Dit woord uitspreken is alsof je een slapende baby meeneemt naar het park, de frisse lucht in gaat en het kind vers voedsel geeft. Het ervaren van dit rijke gevoel van bewustzijn gaat over het verdiepen van je ervaring van één zijn met de wereld. Reflecteren op het verleden is hier een voorbeeld van. Het ophalen van ervaringen uit het verleden is een hartelijke activiteit bij het “teruggaan naar de toekomst”.

Het wordt gedefinieerd als – bewustzijn van zichzelf, of van de omgeving zoals die in het huidige moment wordt ervaren, misschien samen met een begrip van de keuzes die in het verleden zijn gemaakt.

Mindfulness betekent: (a) bewustzijn van innerlijke stand van zaken; (b) een gevoel van richting in het leven. Het is zo ver als de week/maand/jaar.

Je volledig bewust zijn van je kernbewustzijn is “de grond kennen” waar de grond van het lichaam en de ondersteunende structuur van de omgeving elkaar ontmoeten. Je weet dat je geworteld bent in het lichaam. Je weet dat de fysieke fundering gestold is in de soliditeit van de substanties (oplossingen) van je lichaam. Je stolt de oplossingen van je lichaam door gevestigd begrip van de omgeving en de huidige realiteit. Door de inzet van aandacht voor de omgeving en de aard van de werkelijkheid wordt het duidelijk dat aarde – natuur – mens – en je eigen lichaam onafscheidelijk zijn.

Eén zijn met de omgeving maakt verandering mogelijk. Dit betekent dat veranderingen mogelijk zijn in de wereld van onze waarneming, dat de geest kan veranderen. De genomen beslissingen worden zichtbaar door bewustwording van de veranderingen. Er is een verandering in de gewoonten van je geest. Aanpassingen zijn mogelijk door je bewust te worden van de omgeving en de kwaliteiten van het lichaam.

Gedachten zijn sluiers van bedrog en afstoting, die het licht van inzicht verduisteren, dat in de geest ontspruit uit de bron van wijsheid. Om de geest opnieuw te trainen moet de geest stil en rustig worden, zodat het hart gehoord kan worden als het spreekt vanuit de zetel van de ziel.

Hoe ziet dit er werkelijk uit? Het betekent één zijn met je gevoelens, je gedachten en je innerlijke wijsheid. Het betekent het verlangen van de geest loslaten om steeds betere waarnemingen te zoeken. Dan worden de geest en het lichaam één. Het moment van stilte in de geest voorkomt de vervorming die veroorzaakt wordt door mentaal gebabbel dat de stroom van geluid naar de hersenen, het hart en andere delen van het lichaam verhindert.

Ik zal niet doen alsof ik God ben. En ik zeg niet dat ik weet wat God weet. Wat ik weet is dat ik met een rustige en bewuste geest tot in de subtiele rijken van bewustzijn reik en zie wie en wat ik werkelijk ben. Het is een weten over hoe de dingen werken aan de bron van de fysieke werkelijkheid.

Om volledig één te zijn met de bron van werkelijkheid van je bewustzijn moet je nadenken over wat je denkt en de geest tot rust brengen. Het is wat het grootste deel van je denkt dat verantwoordelijk is voor je staat van bestaan op dit moment. Hoewel de staat van bestaan op dit moment de totale basis is voor je bestaan hier, ben je niet volmaakt, je bent niet tot mislukken in staat, we zijn hier allemaal toe in staat. Het manifesteert zich als het verlangen om iets te zijn, maar iets te zijn wat je niet bent. Het verlangen om iets te zijn is een verkeerd gerichte gedachte, gecreëerd door onwetendheid en een verlangen naar “wat meer” of “wat meer van”.

Stel jezelf de volgende vraag: “Wie ben ik?”

Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik ben de toeschouwer van een middagtenniswedstrijd” of “Ik ben de speler in een professionele wedstrijd, hier vandaag” of “Ik ben dit, dit en dit, de uitgestrektheid van mijn wezen”.

Stel u dan voor dat u het televisiescherm bent en de speler, het bewustzijn in de film dat u naar het spel kijkt. Alle lichten in de kamer zijn het bewustzijn van mezelf dat naar het spel kijkt, het spel dat op dit moment in mij is. Alle spelers die het spel spelen zijn de spelers die het spel spelen, en dat geldt ook voor de wereld buiten mij. De dieren, de planten en de omgeving. Alles is Bewust van jou – het enige dat bekend is, ben jij – het bewustzijn van mij/mijn bewustzijn. Alle dingen stromen door jou en je bewustzijn in dezelfde richting.

Ben je volledig op de hoogte van alle spelers in het spel?

Sta je jezelf toe deel te nemen aan het spel? Of heb je de behoefte om je merkteken te zien terwijl je speelt? Geniet u van het spel?

Stuurt u uw geest om het spel daadwerkelijk te spelen? Dit betekent tijdelijk vertragen, aandacht geven aan de stroom en de geest tot rust brengen terwijl je door het spel beweegt.

Wil je dat de bal de markering bereikt?

Kijk je met volledige aandacht naar het spel en laat je toe wat je waarneemt? Je stuurt actief het spel, het spel, de actie. Spel is een hulpmiddel om de aandacht en het bewustzijn van het bewustzijn te vergroten.

Leave a Reply

Your email address will not be published.